Bergen Klatreklubb : Andre klatremuligheter
bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(klatreførere)

Andre klatremuligheter
I tillegg til de klatrefeltene som BKK har utviklet finnes det en rekke svært gode klatrefelt noen timers kjøretur fra Bergen. De fleste av disse er perfekte for en helgetur eller en lang dagstur. Her finner du eksterne lenker til aktuelle nettbaserte klatreførere for klatre og buldrefelt 1 til 4 timers kjøring fra Bergen.

Fører for de nye klatrefeltene i Bergen finner du på nettsiden til det enkelte felt
:: Oversikt over nye klatrefelt

Felt Beskrivelse Reisetid

Myggveggen

Avsnes

Stryn

Loven

Kvam

Disse feltene er dekket av Klatrefører for Sogn og Fjordane. Det er også en god del andre klatremuligheter i fylket.

- Myggveggen og Avsnes er rett over fjorden ved Oppedal, ca 2.5  timer å kjøre. Avsnes tilbyr vertikal klatring på sekser og syvertallet. På Myggveggen er de fineste rutene grad 7 eller hardere.

- Stryn/Beachen er ca 5 timer å kjøre fra Bergen. Veggen har alt fra bratt bøtteklatring til delikat svaklatring. Ca 30 ruter fra 5+ til 9-.

- Kvam/Sogndal: ca 4 timers kjøring

- Loven er 2.5 timer unna, like ved Aurland. Feltet ligger i skyggen fra kl 10, og er bra beskyttet fra lavtrykk. Med andre ord et bra sted å dra når det er for varmt eller vått i Bergen. Hovedsaklig vanskelige ruter fra grad 7.

 2-5 timer

Kårstø

Haugalandet

To-tre timers kjøring sørover ligger Kårstø og felt på Haugalandet. Link til webfører på Haugaland Klatrelag sine nettsider. Flere av feltene på Haugalandet er av høy kvalitet, blant annet Marvik har mange fine ruter på syvertallet. Kårstø har rundt 50 ruter, mye fin klatring fra grad 6 til 8.  2.5 - 3.5 timer
 Osterøy En del felt på Osterøy er beskrevet på nettsidene til Osterøy Klatreklubb. BKK har planer om å dekke Hjernemasseveggen i en fremtidig fører.  1 time

 

 

Bergen Klatreklubb
post@bergenklatreklubb.no
Tlf: 94061535