Bergen Klatreklubb : Feltdetaljer - Loddefjord
bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(cragdatabase)
[ Rutedatabasen / Alle områder / Bergen vest / Loddefjord ]

Loddefjord
Loddefjordveggen er 60 meter høy, men kun noen få ruter går helt opp. Aktiviteten i øvre halvdelen av veggen har de siste årene økt. Vær oppmerksom på at flere av forlengelsene krever 70 m tau. Denne oversiktskissen viser inndelingen av nedre halvdel av veggen i fire seksjoner, markert med rammer. Rutene i disse seksjonene blir beskrevet på de neste sidene. I tillegg viser skissen alle ruter og prosjekter i øvre halvdel av veggen. Det er sannsynligvis Loddefjord som har størst aktivitet når man ser klatresesongen i Bergen under ett. Loddefjord er et glimrende treningsfelt med fingersnill klatring og det er mulig å klatre her selv etter at det har regnet i ukesvis.

Endret parkering for feltet
Beboerne i området har sett seg lei på at klatrere parkerer uhensynsfullt i området. Hele Sildaberget er privat vei, og biler som er parkert her vil bli borttauet. Det er altså ikke tillatt å parkere noen steder oppe i selve boligfeltet. Etter at dette ble kjent i 2005 begynte vi å parkere i toppen av Bjørndalsbakken. BKK mottok i september 2006 svært klar melding fra velforeningen på Sildabjerget i Loddefjord hvor de er svært kritiske til at klatrere parkerer der. De påpeker at dette området både er på en bakketopp og i en sving. De understreker at dette er skolevei for mange barn og at vår parkering gjør krysset enda mer uoversiktlig. De ber derfor innstendig om at vi parker 50 meter lenger nede i Bjørndalsbakken eller på Vestkanten. Parkerer vi langs muren må bilen stå en billengde fra postkassene øverst.

Feltet er beskrevet i siste utgave av Klatrefører for Bergen.

Feltet er inkludert i webføreren. En komplett fører kan lastes ned her.
Direkte link til nedlasting | visning


:: 81 ruter & prosjekter på feltet, listet i rekkefølge fra venstre mot høyre ::

Rute Bestiger
*Helt på bærtur 6- Bernt Ove Reinertsen 03.05.1994
*Lynet og jeg 6 Bernt Ove Reinertsen 05.05.1994
Hoppla vi lever 7- Bernt Ove Reinertsen 1995
Maskiner i Nirvana 7 Bernt Ove Reinertsen 03.05.1994
Hallo i luken 7+ Gunnar Karlsen 16.05.1994
Balle Klorin 8/8+ Gunnar Karlsen 16.05.1994
*Skrekk-Strekk 7+ Gunnar Karlsen 11.04.1993
*Hjernen er alene 7- Bernt Ove Reinertsen mai 1995
Fra angst til aksjon 7+/8- Gunnar Karlsen 06.04.1993
**Immanuels kant 8- Gunnar Karlsen 07.04.1993
***Eldremilliarden 7+ Gunnar Karlsen 07.04.1997
Åpen prosjekt
*Vonde år 8- Gunnar Karlsen 07.04.1997
***Blücher 7+ Kjell Erik Vathne Vår 1993
**Fokus 7+/8- Kjell Erik Vathne sommer 1990
**Lucie 8 Frank Sæthre april 1993
**Idol 9- Gunnar Karlsen 28.04.2003
*Pacman 8+ Gunnar Karlsen 13.09.1996
**Idiot 9- Audun Bratrud Juni 2005
Suser i serken 8+ Bernt Ove Reinertsen 18.05.1993
***Grønn var min barndoms salat 8- Kjell Erik Vathne 05.05.1993
Åpent prosjekt
***Forlengelse av Grønn var min barndoms salat, via Hvite sider 8 Anders Dingsøyr 02.07.2022
**Hvite sider 8+ Gunnar Karlsen 05.09.1996
***Tetsuo 9- Gunnar Karlsen 30.09.1993
**Harakiri 9 Leo Bøe 29.09.2022
*Seigedamen 9- Andreas Olsen 28.05.2005
**Seigemannen 8+ Bernt Ove Reinertsen 09.09.1993
***Tjelmeland Friksjon 9 Håkon Hansen vår 1997
Åpent prosjekt 05.06.2018
**Vet'a faen 8+ Frank Sæthre sommer 1992
Lukket prosjekt René Sagstad
**Big trubble 8+ Gunnar Karlsen 18.06.2005
**Trubble 8/8+ Frank Sæthre sommer 1992
**Lidl 8/8+ Gunnar Karlsen 10.06.2005
**Lidelse 9- Gunnar Karlsen 03.08.2005
**Rema 1000 8/8+ Bernt Ove Reinertsen 06.04.1991
***Karlsen på taket 9-/9 Kristoffer Thorbjørnsen 02.06 2008
**Irma 1000 9- Magne Tjelmeland april 2000
Lukket prosjekt René Sagstad 05.06.2018
*Burzum 8- Bernt Ove Reinertsen 11.04.1993
**Frievangeliet 8- Bernt Ove Reinertsen 19.04.1993
**Teknisk Loddefiske 7+ Sindre Sæther m.fl 06.05.2010
Åpent prosjekt
*Kjærlighetens tapte år (Mekka) 9 Frank Sæthre sommer 1992
***Mureren er tilbake 9 Magne Tjelmeland 17.04.2001
***Materialtretthet 9-/9 Gunnar Karlsen 18.05.1993
**Træt dans 9 Flemming Rasmussen 20.08.2003
***LOST 9 Sindre Sæther 18.05.2005
*Festfanten 8+ Frank Sæthre Vår 1992
**Kveldens siste dans 9 Frank Sæthre aug. 1993
**Gondwanaland 8- Bernt Ove Reinertsen 09.05.1991
**Fryktens spill 8 Bernt Ove Reinertsen 08.04.1993
Åpent prosjekt ca. 9
*Hånden som rører muggen 8/8+ Gunnar Karlsen mai 1997
**Signaler fra Kosmos 8+ Gunnar Karlsen 30.04.1993
***Signaler fra Kosmos funky extension 9-/9 Jon Egil Auestad 15.05.2003
***Vandrefalken og jeg 9-/9 Erlend Sunde 12.10.2021
***Per Aspera ad Astra 9/9+ Sindre Sæther 12.03.2005
*Farlig overheng 8 Bernt Ove Reinertsen 01.09.1992
*Overhengende fare 8 Ole Anders Nøst Sommer 1990
Fare for hangover 8/8+ Bernt Ove Reinertsen 15.04.1993
**En ny dimensjon 9- Jon Egil Auestad 08.05.2001
*ICA 8/8+ Johan Luhr sommer 1991
*ICA Express 9- Jon Egil Auestad 23.06.2003
*ICA Extra 8+ Florian Bender 25.07.2023
Lukket prosjekt Florian Bender
***Maybe baby 9-/9 Jon Egil Auestad 03.06.2004
*Babyboom 8+ Lars Henriksen aug. 1999
***Johnny fra Stovner 8/8+ Gunnar Karlsen 21.04.1992
**Spiralis 8/8+ Bernt Ove Reinertsen 16.09.1991
**Forlengelse av Spiralis 9/9+ Sindre Sæther 14.05.2006
*Johnny reloaded 9-/9 Sindre Sæther Høst 2006
*Rectum 8/8+ Gunnar Karlsen 04.09.1991
**Lenger opp i Rectum 9/9+ Sindre Sæther 01.11.2006
***Kong Olavs onkel var Jack the ripper 8/8+ Gunnar Karlsen 30.04.1992
***Kong Harald 9- Jon Egil Auestad 31.05.2001
**Uncle Fucker 8/8+ Gunnar Karlsen 2000
***Oy! 9 Jon Egil Auestad 07.04.2003
***Scrotum 8+ Tore Rønstad sommer 1990
Søppel Bill 9- Jon Egil Auestad 05.04 2004


Gradfordeling
Grad 6 Grad 7 Grad 8 Grad 9
[2] [10] [34] [27]
Detaljert visning

Plassering
60.3628315.238142
60°21'46.19"N5°14'17.31"Ø
60°21.7699'N5°14.2885'Ø
Vis i kart

:: 4 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::

ICA Extra 8+.
Start til høyre for originalstart på ""ICA"".
Florian Bender 25.07.2023

Forlengelse av Grønn var min barndoms salat, via Hvite sider 8.
Anders Dingsøyr 02.07.2022

Vandrefalken og jeg 9-/9.
Start i ""Farlig overheng"", så forlengelse av ""Funky extension"".
Erlend Sunde 12.10.2021

Lukket prosjekt .
René Sagstad


:: 8 prosjekter på feltet ::

Åpen prosjekt .
Ikke tegnet inn i topografien, da ikke ferdig boltet. Forlengelse av ""Eldremilliarden"". Flere linjer er påbegynt/mulig opp fra hylleformasjon over ""Blücher"".

Åpent prosjekt .

Åpent prosjekt . 05.06.2018

Lukket prosjekt .
Boltet/rensket av René Sagstad

Lukket prosjekt .
Forlengelse av ""Irma 1000"".
Boltet/rensket av René Sagstad, 05.06.2018

Åpent prosjekt .
Ikke tegnet inn i topografien, da ikke ferdig boltet. Forlengelse eller 2.tl av ""Frievangeliet"".

Åpent prosjekt ca. 9.
Forlengelse av ""Fryktens spill"".

Lukket prosjekt .
Boltet/rensket av Florian Bender


:: 21 reboltede ruter på feltet ::

Fokus. Reboltet i 2008.
Idiot. Reboltet i 2012.
Grønn var min barndoms salat. Reboltet i 2012.
Seigedamen. Reboltet i 2021.
Seigemannen. Reboltet i 2006.
Vet'a faen. Reboltet i 2005.
Trubble. Reboltet i 2005.
Rema 1000. Reboltet i 2012.
Frievangeliet. Reboltet i 2010.
Kjærlighetens tapte år (Mekka). Reboltet i 2011.
Festfanten. Reboltet i 2012.
Fryktens spill. Reboltet i 2012.
Farlig overheng. Reboltet i 2020.
Overhengende fare. Reboltet i 2020.
Fare for hangover. Reboltet i 2020.
ICA. Reboltet i 2021.
Johnny fra Stovner. Reboltet i 2010.
Spiralis. Reboltet i 2010.
Rectum. Reboltet i 2020.
Kong Harald. Reboltet i 2020.
Scrotum. Reboltet i 2012.

Siste tre bilder fra feltet:

Farlig overheng


Blücher


Spiralis

Bergen Klatreklubb
post@bergenklatreklubb.no
Tlf: 94061535