Bergen Klatreklubb : Utendørs klatring i Bergen
bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(Klatring utendørs)

 

Bergensområdet tilbyr store mengder nydelig klatring. Spesielt cragklatring på bolter og naturlig sikrede ruter på en til tre taulengder men tar vi turen et par timer østover til Uskedalen finner vi lengre, opp til 800 meter lange ruter.

 

 

Klatreførere

Bergen Klatreklubb har en lang tradisjon med førerproduksjon og gir jevnlig ut klatreførere som inneholder alle oppdateringer av ruter og klatrefelt i bergensområdet.

Av aktuelle førere som er få kjøpt er

Naturlig sikrede ruter (2009)

Uskedalen (2013)

Boltede ruter (2014)

Webfører (oppdatert jevnlig, inneholder bolteføreren pluss litt) 

 

:: Rutedatabasen

:: Detaljert informasjon om utgitte klatreførere

:: Webfører kan kjøpes i nettbutikken
:: Oppdateringer for "Klatrefører for Bergen"
:: Nye felt
:: Buldreførere
:: Andre klatremuligheter (lenker til eksterne webførere)

 

 

Bolting og sikkerhet

Klubben jobber systematisk for å se til at boltene på rutene i bergensområdet er av god kvalitet og skifter ut boltene der det er nødvendig. Det kan likevel forekomme dårlige bolter, det er den enkeltes eget ansvar å sjekke at boltene på en rute man ønsker å klatre er av tilfredsstillende kvalitet. Les mer om rebolting og sikkerhet her.

Om noen ønsker å utvikle nye felt eller vedlikeholde eksisterende, ber vi om at det blir tatt kontakt med oss. Vi hjelper til med utstyr, opplæring og koordinering av dugnad. Klubben anser dette som en viktig del av driften men har ikke noe formelt ansvar for verken utvikling av nye eller vedlikehold av eksisterende utendørs klatrefelt.

 

I 2013 vedtok klubben å jobbe for å overholde klatreforbundets retningslinjer om bolting, som da var nylig utarbeidet. Hovedsakelig er innstillingen at dersom en rute kan sikres naturlig bør den ikke boltes.

:: Retningslinjer for bolting av klatreruter

 

:: Bilder fra klatring i Bergen

 

 

Bergen Klatreklubb
post@bergenklatreklubb.no
Tlf: 94061535